prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego, które obejmują udzielanie porad prawnych oraz wydawanie pisemnych i ustnych opinii, a także reprezentację przed sądami. Dzięki bogatemu doświadczeniu i kompetentnemu podejściu, spełniły oczekiwania każdego klienta.

Prowadzimy sprawy z każdego działu prawa cywilnego: prawa zobowiązań, m.in. przygotowanie umów, ochrona dłużników i wierzycieli, prawa rzeczowego – nabycie, utrata, przeniesienie i ochrona własności i innych praw rzeczowych, prawa spadkowego – wszelkie formalności związane z przejściem praw i obowiązków po śmierci, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy z zakresu stosunków prawnych majątkowych i niemajątkowych w rodzinie.

W szczególności kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawo nieruchomości,
  • spory mieszkaniowe,
  • postępowanie wieczystoksięgowe,
  • prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie,
  • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności,
  • prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
  • prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy),
  • prawo konsumenckie,
  • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
  • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych.