Czy lata 2020/2021 będą złotą erą dla frankowiczów?

Czy lata 2020/2021 będą złotą erą dla frankowiczów?

W temacie kredytów indeksowanych/denominowanych kursem CHF napisano i powiedziano już niemal wszystko. Każdego kto na bieżąco analizuje sytuację tzw. „frankowiczów” nie zdziwi jednak to, że niemal z miesiąca na miesiąc rysują się nowe perspektywy w tego typu sprawach. Zaledwie miesiąc temu radca prawny Dominika Rykowska w artykule na niniejszym blogu „Wyrok Sądu Najwyższego – nowa szansa dla Frankwiczów?” pisała o szansach wynikających z nowego podejścia Sądu Najwyższego do unieważniania umów kredytowych zawierających klauzule abuzywne oraz preferowaną przez Sąd Najwyższy teorią dwóch kondykcji.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 grudnia 2020, syn. akt XXV C 1597/17, którego uzasadnienie opublikowano niedawno na Portalu Orzeczeń Sądowych postawił tezę, która wpisuje się w powyższą narrację i jest w mojej ocenie jest niezwykle interesująca. Sąd stwierdził bowiem nieważność umowy o kredyt indeksowany do CHF wskazując, że jej “odfrankowienie” byłoby niezgodne z prawem tj. sprzeczne z unijnym rozporządzeniem w sprawie wskaźników finansowych, tzw. BMR. W uzasadnieniu Sąd zauważył, że 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne, tzw. rozporządzenie BMR. Zgodnie z nim banki są uprawione do stosowania tylko wskaźników spełniających jego wytyczne. LIBOR spełnia oczywiście jego wymogi, ale nie odnosi się jednak do polskich realiów gospodarczych. W konsekwencji Sąd uznał, że umowa kredytu hipotecznego w złotówkach, oprocentowana według wskaźnika LIBOR – jest sprzeczna z powołanym rozporządzeniem, a zatem nieważna z mocy art. 58 par. 1 kc.

Powyższe uzupełnia linię orzeczniczą zakreśloną przez TSUE oraz Sąd Najwyższy. Podobna sytuacja według naszych obserwacji zaczyna klarować się w orzecznictwie sądów okręgu szczecińskiego. Ta pozytywna tendencja widoczna jest także w sprawach inicjowanych na rzecz klientów przez naszą kancelarię (ostatnio Sąd Rejonowy w Kołobrzegu), w których to Sąd udzielił zabezpieczenia powództwa w postaci zawieszenia obowiązku spłaty kredytu przez czas trwania postępowania.

Dziś po miesiącu od przytoczonej wyżej analizy r. pr. Dominiki Rykowskiej można odnieść wrażenie, że lata 2020/2021 będą niezwykle pomyślne dla frankowiczów.