Czy SN orzeknie także o niekonstytucyjności ograniczeń w działalności gospodarczej?

Czy SN orzeknie także o niekonstytucyjności ograniczeń w działalności gospodarczej?

Na początku tego roku zastanawialiśmy się m.in. nad konstytucyjnością obostrzeń wprowadzanych przez rząd w związku z walką z COVID-19. Niedawno w tej kwestii wypowiedział się SN potwierdzając w pewnym zakresie zasadność naszych wątpliwości. 

W styczniowym artykule „Czy przedsiębiorca może uzyskać odszkodowanie w związku z COVID-19?” wskazywałem za wątpliwości co do konstytucyjności obostrzeń dotyczących ograniczenia prawa do działalności gospodarczej. Kilka dni temu Sąd Najwyższy zajął się bardzo zbliżoną kwestią i choć temat, którym się zajmował dotyczył swobody przemieszczania się potwierdził szereg moich obaw i wątpliwości. 

SN orzekł, że ustanowienie zakazów ograniczających wolności konstytucyjne w rozporządzeniu było niezgodne z prawem. Rozstrzygnięcie SN dotyczyło wyroków nakładających kilkusetzłotowe grzywny za naruszenie zakazu przemieszczania się w trakcie obowiązującego od 25 marca do 19 kwietnia 2020 r. zakazu wychodzenia z domu. Wagę owych rozstrzygnięć SN podkreśla to, że pomimo iż sprawy dotyczyły wykroczeń i mogły być rozpatrywane przez jednego sędziego, to właśnie z uwagi na to, że rozpatrywana kwestia jest istotna, SN orzekał w składzie trzech sędziów (skład trójkowy). Szerzej o samym rozstrzygnięciu SN można przeczytać tutaj: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8121489,zakaz-przemieszczania-sie-lockdown-rozporzadzenie-obostrzenia-sn.html

Natomiast w moim odczucie powyższe rozstrzygnięcie rodzi pytanie co do konstytucyjności wprowadzanych w drodze rozporządzenia ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wątpliwości te wypływają z faktu, że wolność przemieszczania się (uregulowana w art. 52 Konstytucji RP) tak jak i wolność działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP) ograniczone mogą być wyłącznie w drodze ustawy (ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny). 

Ostatnie rozstrzygnięcie SN o ile więc niezwykle istotne w kontekście wolności przemieszczania się – w dalszej perspektywie może nie pozostawać bez znaczenia także w kontekście prawa wykonywania działalności gospodarczej.