Jakie są warunki uzyskania rozwodu

Jakie są warunki uzyskania rozwodu

Jak wynika z najnowszych badań statystycznych Polacy wciąż chętnie zawierają związki małżeńskie. Niestety, coraz więcej z nich kończy się rozwodem. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, rozumiejąc że decyzja o rozwodzie nie jest rzeczą łatwą – niniejszym wpisem pragnę rozpocząć krótki cykl artykułów dotyczących tematów okołorozwodowych.

Dziś krótko o tym jakie są warunki rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Należy więc wykazać, że ta przesłanka wystąpiła. Jeśli nie została ona spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet na zgodny wniosek stron.

W tym miejscu warto uświadomić sobie, że okoliczności takie jak zdrada, alkoholizm jednego z małżonków, czy też przypadki przemocy domowej, nie zawsze są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W wymienionych sytuacjach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Należy więc dowieść, że taki rozpad nastąpił. Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Jednocześnie nawet pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, czy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a także gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

Występując więc z pozwem rozwodowym zawsze największy nacisk należy położyć na wykazanie rozpadu więzi między małżonkami.