Rozwód a wina rozkładu pożycia

Rozwód a wina rozkładu pożycia

Kontynuując zainicjowany niedawno cykl artykułów okołorozwodowych postaram się przybliżyć Państwo kwestie związane z winą za rozkład pożycia. Szybki rozwód czy batalie o ustalenie winnego rozkładu małżeństwa. Przed takim dylematem staje wiele osób zanim zdecyduje się złożyć pozew rozwodowy. Co daje nam orzeczenie o winie? Jakie ma znaczenie?

Orzeczenie o winie ma przede wszystkim znaczenie w kwestii obowiązku alimentacyjnego względem rozwiedzionego małżonka, gdyż małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania – jeżeli znajduje się w niedostatku.

W przypadku orzeczenia, że jeden z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia, małżonek ten może zostać obciążony obowiązkiem przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nawet jeśli nie znajduje się on w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa, w razie zawarcia przez tego małżonka związku małżeńskiego, zaś gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego – z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu (w wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć ten obowiązek o kolejne pięć lat).

Wyrok rozwodowy może zawierać zatem następujące możliwości rozstrzygnięcia w kwestii winy:

  • Orzeczenie z wyłącznej winy jednego z małżonków
  • Orzeczenie z winy obojga małżonków
  • Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

Co istotne,  jeżeli małżonkowie nie złożą zgodnych wniosków o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to wówczas – co do zasady – Sąd zobligowany jest to orzekania o winie jednego z nich bądź obojga za rozkład pożycia małżeńskiego.