Śmigus-dyngus - możliwe konsekwencje prawne

Śmigus-dyngus - możliwe konsekwencje prawne

Śmigus-dyngus współcześnie określany także „lanym poniedziałkiem” sięga swoimi korzeniami jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Zgodnie z wierzeniami ludów słowiańskich oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności stąd oblewaniu podlegały przede wszystkim panny na wydaniu. Można więc śmiało stwierdzić, że fakt oblania wodą stanowił powód do dumy. Dziś sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Polewanie wodą w Poniedziałek Wielkanocny przybiera często formę czysto chuligańskiego wybryku.

Przede wszystkim wskazać należy, że oblanie kogoś wodą może stanowić wykroczenie. Czyn taki może być penalizowany przez wiele przepisów kodeksu wykroczeń. Ponadto jeśli polewanie wodą przebiega ponad przeciętną miarę, z naruszeniem dobrego obyczaju i zasad współżycia może zostać zakwalifikowane pod zakłócanie spokoju i porządku publicznego, spowodowanie niebezpieczeństwa przez wyrzucanie przedmiotów i wylewanie płynów lub jako nieobyczajny wybryk.

Jeśli na skutek działań sprawcy doszłoby do uszkodzenia mienia (np. uszkodzenie ubrania lub telefonu) może być nawet traktowane jako przestępstwo w rozumieniu art. 288 § 1 Kodeksu karnego.
Podobnie sytuacja ma się w stosunku do polewania samochodów uczestniczących w ruchu komunikacyjnym. Czyn taki może stanowić wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego jak i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W związku z powyższym warto być świadomym tego, że taka zabawa może sporo kosztować. Oblanie wodą przechodniów, wlewanie wody do mieszkań, klatek schodowych, samochodów i środków komunikacji miejskiej może być także zagrożone mandatem karnym. Jeżeli oblewanie zostanie zakwalifikowane jako naruszenie nietykalności cielesnej, to kara może wynosić nawet rok pozbawienia wolności.

Jeśli taki incydent spowoduje utratę lub uszkodzenie mienia, to poza tym, że jak wspomniano może być potraktowane jako przestępstwo to taki przypadek może skończyć się w sądzie, który może zasądzić stosowne odszkodowanie.