Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Zdobądź odszkodowanie, które Ci się należy

Nasza kancelaria pomoże uzyskać w każdym przypadku – bez względu na to, jaki rodzaj nieszczęścia Państwa spotkał należne Państwu pieniądze.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, ponieważ mamy świadomość, że każda sytuacja – choć podobna – tak naprawdę ma zupełnie inny wymiar. Udzielamy merytorycznego wsparcia oraz cennych wskazówek, dzięki którym poznasz swoje prawa i będziesz mógł z sukcesem ubiegać się o należne odszkodowanie.

Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe w 90% szkód dokonują rażąco niskiej wyceny.

Rzetelność naszych usług przekłada się na wysoką skuteczność. Działamy konsekwentnie, wyczerpując maksymalnie wszystkie dostępne rozwiązania – nie tylko przedsądowe.

Jeśli trzeba i klient wyrazi taką zgodę, reprezentujemy jego interesy także w sądzie. Wychodzimy z kompleksowym wsparciem, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że każda osoba boryka się z innymi problemami. Jesteśmy po to, by Cię wspierać i pomóc wywalczyć to, co Ci się bezwzględnie należy.

Uszkodzenia ciała w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych

Częstym skutkiem wypadków komunikacyjnych są różnorakie urazy zarówno o charakterze fizycznym (jak złamania nogi, urazy kręgosłupa, złamania ręki), a także szeroko rozumiane urazy psychiczne. Zarówno w sprawach bardzo poważnych urazów, prowadzących do kalectwa, jak i w sprawach drobniejszych zawsze możesz uzyskać finansowe wynagrodzenie za swoje cierpienie. W związku z doznanymi urazami uzyskamy dla Ciebie: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali związanych z nim cierpień, jego skutków na przyszłość, czasu leczenia. Kwota ta wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za koszty leczenia

Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić dodatkowe koszty leczenia nierefundowane przez NFZ, uzyskamy dla Ciebie zwrot tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie Cię stać na konieczne leczenie, zażądamy wypłacenia pieniędzy z góry. Ubezpieczyciel zapłaci Ci za: wizyty lekarskie; leki, opatrunki, zaopatrzenie ortopedyczne; konieczne specjalistyczne zabiegi i operacje; dojazdy do lekarzy czy sanatoriów.

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Jeżeli twój stan zdrowia wymaga, aby ktoś się Tobą opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, uzyskamy dla ciebie odszkodowanie z tego tytułu. Nie jest przy tym istotne, czy pomoc tę świadczy Ci ktoś obcy, czy też członek najbliższej rodziny, ani nawet to, czy rzeczywiście za opiekę zapłaciłeś. Stawka wynosi od 10 do 11 zł za jedną godzinę opieki. W związku z tym możliwe do uzyskania są naprawdę wysokie kwoty.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz jego stałe koszty, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizytami u lekarzy specjalistów (poza NFZ), dojazdami do lekarzy, opieką osób trzecich, itp.

Odszkodowanie za utracone zarobki

Jeżeli w wyniku doznanych urazów utraciłeś zarobki, pomożemy Ci wyrównać tę stratę. Ubezpieczyciel musi wyrównać różnicę pomiędzy zarobkami jakie uzyskiwałeś, będąc zdrowym, a tymi, które uzyskałeś po wypadku.

Rentę z tytułu utraty zarobków

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo, kiedy powrócisz do pracy lub wiadomo, że nigdy nie będziesz w stanie zarabiać, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę w wysokości twoich ostatnich zarobków, płatną do czasu wyzdrowienia lub do końca życia.

Śmierć osoby bliskiej

Jeżeli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku możesz dochodzić od sprawcy wypadku zwrotu kosztów leczenia oraz kosztów pogrzebu. UZYSKAMY DLA CIEBIE:

Zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie

Chodzi tutaj o wynagrodzenie Ci bólu związanego ze śmiercią najbliższej i drogiej Ci osoby. W grę, w zależności od konkretnego przypadku, wchodzą kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Każda śmierć najbliższej osoby wiąże się ze stratą materialną. Nie chodzi tutaj o ból związany z jej utratą, ale o kwestie czysto finansowe. Jest rzeczą oczywistą, że wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe osoby ponoszą koszty jego utrzymania wspólnie. W przypadku śmierci jednej z nich koszty te spadają na jedną osobę. Ponadto, jest oczywiste, że najbliżsi pomagają sobie w codziennych trudach, co ogranicza wydatki. Po śmierci takiej możliwości już nie ma. Z tych względów uzyskamy dla Ciebie wyrównanie tej właśnie straty finansowej. W przypadku śmierci osoby bliskiej wysokość odszkodowań kształtuje się, w zależności od konkretnej sprawy, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Rentę dla dziecka

W przypadku śmierci osoby łożącej na utrzymanie dziecka, uzyskamy dla niego stałą miesięczną rentę do czasu uzyskania przez małoletniego zdolności do pracy. Wysokość tej renty uzależniona jest od stanu majątkowego zmarłego i uzasadnionych potrzeb dziecka. Zasadą w tym przypadku jest, aby sytuacja majątkowa małoletniego nie zmieniła się na gorsze po śmierci osoby, która na niego łożyła.

Zwrot kosztów pogrzebu

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego temu, kto poniósł koszty pogrzebu osoby zmarłej w wyniku, np. wypadku, przysługuje zwrot wszelkich kosztów związanych z jej pochówkiem. Co najważniejsze – nie musisz mieć potwierdzenia na te wydatki, a na poczet tych wydatków nie zalicza się świadczenia pośmiertnego wypłacanego przez ZUS.

Urazy w wyniku poślizgnięcia, upadku na ulicy i chodniku

Często w wyniku nieuprzątnięcia ulic (zwłaszcza nienależytego zimowego utrzymania) lub niewłaściwego stanu nawierzchni chodników dochodzi do upadków i poślizgnięć, skutkujących poważnymi urazami. Jeśli jesteś ofiarą takiego zdarzenia, pamiętaj, że osoba zobowiązana do zadbania o należyty stan nawierzchni jest zobowiązana do zapłaty. W związku z doznanymi urazami uzyskamy dla Ciebie: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali związanych z nim cierpień, jego skutków na przyszłość, czasu leczenia. Kwota ta wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za koszty leczenia

Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić dodatkowe koszty leczenia, nierefundowane przez NFZ, uzyskamy dla Ciebie zwrot tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie Cię stać na konieczne leczenie, zażądamy wypłacenia pieniędzy z góry. Ubezpieczyciel zapłaci Ci za: wizyty lekarskie; leki, opatrunki, zaopatrzenie ortopedyczne; konieczne specjalistyczne zabiegi i operacje; 0 dojazdy do lekarzy czy sanatoriów.

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga, aby ktoś się Tobą opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z tego tytułu. Nie jest przy tym istotne, czy pomoc tę świadczy Ci ktoś obcy, czy też członek najbliższej rodziny, ani nawet to, czy rzeczywiście za opiekę zapłaciłeś. Stawka wynosi od 10 do 11 zł za jedną godzinę opieki. W związku z tym możliwe do uzyskania są naprawdę wysokie kwoty.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz jego stałe koszty, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizytami u lekarzy specjalistów (poza NFZ), dojazdami do lekarzy, opieką osób trzecich itp.

Odszkodowanie za utracone zarobki

Jeżeli w wyniku doznanych urazów utraciłeś zarobki, pomożemy Ci wyrównać tę stratę. Ubezpieczyciel musi wyrównać różnicę pomiędzy zarobkami jakie uzyskiwałeś, będąc zdrowym, a tymi, które uzyskałeś po wypadku.

Rentę z tytułu utraty zarobków

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo, kiedy powrócisz do pracy lub wiadomo, że nigdy nie będziesz w stanie zarabiać, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę w wysokości Twoich ostatnich zarobków, płatną do czasu wyzdrowienia lub do końca życia.

Błędy lekarskie i zakażenia szpitalne

Jeżeli Twoje zdrowie zostało zrujnowane wskutek błędu lekarskiego albo zakażenia przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia, skontaktuj się z nami. Po przeanalizowaniu sprawy sprecyzujemy żądanie zapłaty dla Ciebie następujących świadczeń: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali związanych z nim cierpień, jego skutków na przyszłość, czasu leczenia. Kwota ta wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Odszkodowanie za koszty leczenia. Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić dodatkowe koszty leczenia nierefundowane przez NFZ, uzyskamy dla Ciebie zwrot tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie Cię stać na konieczne leczenie, zażądamy wypłacenia pieniędzy z góry. Ubezpieczyciel zapłaci Ci za: wizyty lekarskie; leki, opatrunki, zaopatrzenie ortopedyczne; konieczne specjalistyczne zabiegi i operacje; dojazdy do lekarzy czy sanatoriów

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga, aby ktoś się tobą opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z tego tytułu. Nie jest przy tym istotne, czy pomoc tę świadczy Ci ktoś obcy czy też członek najbliższej rodziny, ani nawet to, czy rzeczywiście za opiekę zapłaciłeś. Stawka wynosi od 10 do 11 zł za jedną godzinę opieki. W związku z tym możliwe do uzyskania są naprawde wysokie kwoty.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz jego stałe koszty, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizytami u lekarzy specjalistów (poza NFZ), dojazdami do lekarzy, opieką osób trzecich, itp.

Odszkodowanie za utracone zarobki

Jeżeli w wyniku doznanych urazów utraciłeś zarobki, pomożemy Ci wyrównać tę stratę. Ubezpieczyciel musi wyrównać różnicę pomiędzy zarobkami jakie uzyskiwałeś będąc zdrowym, a tymi, które uzyskałeś po wypadku.

Rentę z tytułu utraty zarobków

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy powrócisz do pracy lub wiadomo, że nigdy nie będziesz w stanie zarabiać, uzyskamy dla Ciebie stałą, miesięczną rentę w wysokości Twoich ostatnich zarobków, płatną do czasu wyzdrowienia lub do końca życia.

Wypadek przy pracy

Jeżeli w trakcie pracy uległeś wypadkowi, wskutek którego doznałeś uszkodzenia ciała, pomożemy Ci uzyskać zarówno świadczenia wynikające z tytułu ubezpieczeń społecznych, jak i wszelkie możliwe świadczenia uzupełniające. Pamiętaj bowiem, że przysługuje Ci nie tylko renta czy jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS w związku z wypadkiem przy pracy, ale także dalsze roszczenia od odpowiedzialnych za szkodę podmiotów. Możliwe do uzyskania kwoty od sprawców szkód są co najmniej czterokrotnie wyższe niż to, co uzyskasz od ZUS. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali związanych z nim cierpień, jego skutków na przyszłość, czasu leczenia. Kwota ta wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za koszty leczenia

Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić dodatkowe koszty leczenia, nierefundowane przez NFZ, uzyskamy dla Ciebie zwrot tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie stać Cię na konieczne leczenie, zażądamy wypłacenia pieniędzy z góry.

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga, aby ktoś się tobą opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z tego tytułu. Nie jest przy tym istotne, czy pomoc tę świadczy Ci ktoś obcy czy też członek najbliższej rodziny, ani nawet to, czy rzeczywiście za opiekę zapłaciłeś. Stawka wynosi od 10 do 11 zł za jedną godzinę opieki. W związku z tym możliwe do uzyskania są naprawdę wysokie kwoty.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz jego stałe koszty, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizytami u lekarzy specjalistów (poza NFZ), dojazdami do lekarzy, opieką osób trzecich, itp.

Wypadek komunikacyjny

Jeżeli zostałeś ranny w wypadku samochodowym jako kierowca, pasażer czy też pieszy, należy ci się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z odniesionym urazem tj. koszty leczenia, opieki osób trzecich, dojazdów związanych z leczeniem. Ponadto, utracone w związku z wypadkiem dochody, koszty przygotowania do innego zawodu czy też rentę.

Odszkodowania za zniszczone i skradzione pojazdy

Jeżeli twój pojazd został uszkodzony z winy innego kierowcy, masz prawo żądać odszkodowania w wysokości kosztów koniecznych do przywrócenia go do stanu sprzed wypadku. PAMIĘTAJ! Odszkodowanie jakie ma wypłacić Ci ubezpieczyciel sprawcy musi odpowiadać wysokości kosztów naprawy samochodu w AUTORYZOWANYM SERWISIE. Zakłady ubezpieczeń niemal zawsze zaniżają te kwoty. Stosują nienależną amortyzację, bezprawnie odmawiają zapłaty VAT, stosują do wyliczeń części zamienne niskiej jakości lub wręcz używane, a za podstawę wyceny robocizny przy naprawie samochodu biorą stawki w podrzędnych zakładach, uzależniając wypłatę należnego odszkodowania od przedstawienia stosownych rachunków. Takie działanie jest sprzeczne z prawem! Dzięki nam uzyskasz odszkodowanie w takiej kwocie jaką musiałbyś zapłacić w autoryzowanej stacji obsługi! Co więcej otrzymasz ją niezależnie od tego czy auto w ogóle naprawisz, czy też zdecydujesz się skorzystać z usług innego warsztatu.

Szkody całkowite

Jeżeli koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość rynkową, należne odszkodowanie stanowi różnica pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością uszkodzonego auta. Zakłady ubezpieczeń nadużywają tej formy rozliczenia, stosując ją nawet wtedy, gdy koszty naprawy nie przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed szkody. Takie rozliczenie szkody opłaca się zakładom ubezpieczeń, które po pierwsze zaniżają w swych wycenach wartość samochodu, a po drugie zawyżają wartość wraku. Wtedy różnica jest niewielka i taką tylko nieznaczna kwotę wypłacają poszkodowanym.

Szkody z AC

W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy ubezpieczonego zakłady ubezpieczeń również zaniżają należne odszkodowania, odmawiając wypłaty VAT-u, czy zaniżając wartość naprawy. Często twierdzą też, że dane uszkodzenie nie pochodzi z tego wypadku bądź w skrajnych przypadkach odmawiają w ogóle należnego odszkodowania. Nasze doświadczenie wskazuje, że zaniżenia odszkodowań sięgają nawet 50% wartości szkody.

Kradzieże pojazdów

W przypadku ubezpieczenia AC od kradzieży zakłady ubezpieczeń prawie zawsze zaniżają wysokość należnego odszkodowania lub wręcz odmawiają wypłaty, powołując się na niedozwolone klauzule umowne (na przykład na rzekomo niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą czy zbyt późne zgłoszenie szkody, itp.) zawarte w ogólnych warunkach umowy AC. Znając orzecznictwo sądów, w tym sądu ochrony konsumentów, skutecznie zwalczamy takie nieuczciwe praktyki, wymuszając wypłatę należnych poszkodowanym odszkodowań.