Obsługa przedsiębiorstw

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to rządowy pakiet pomocowy  dla przedsiębiorców umożliwiający w szczególności czasowe zwolnienie wybranych przedsiębiorców ze składek ZUS.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze prawnej m. in. podmiotów gospodarczych oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie w korzystaniu z rządowego pakietu pomocowego. Oferujemy także pomoc przedsiębiorcom w trudnościach wywołanych zmianami zachodzącymi obecnie na rynku. Radca prawny Dominika Rykowska, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie  jest uprawniona do reprezentowania klientów przed organami administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jak również przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Świadczymy pomoc m. in. w:

  • uzyskaniu zwolnienia od składek ZUS;
  • uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzenia pracownika;
  • uzyskaniu świadczenia miesięcznego dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne;

Sprawdź czy możemy Ci pomóc!

Masz pytania lub wątpliwości? Wnikliwie przeanalizujemy Twoją sytuację.

Obsługa przedsiębiorstw

Zajmujemy się stałą i doraźną obsługą prawną przedsiębiorców. Doradzamy na każdym etapie działalności mając świadomość, że przedsiębiorcy spotykają się z różnymi problemami w zależności od etapu rozwoju. Istotne jest dla nas to, aby rozwiązując kwestie doraźne stale brać pod uwagę przyszłe możliwości i zagrożenia. Stawiamy na długofalową, kompleksową, współpracę, dopasowaną do struktury organizacyjnej i potrzeb naszych Klientów. Zajmujemy się problemami prawnymi, podczas gdy nasi Kliencie mają możliwość rozwijać swoją działalność.

W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

  • dochodzenie roszczeń o zapłatę
  • rejestracja spółek prawa handlowego fundacji oraz stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sadowym
  • sporządzanie umów, opinii i analiz prawnych
  • bieżąca obsługa prawna, skoncentrowana nad opiniowaniem, parafowaniem umów, zastępstwem prawnym przed sądami i innymi organami państwa oraz ochroną i dochodzeniem roszczeń wobec kontrahentów
  • tworzenie aktów wewnętrznych spółki: regulaminów działania poszczególnych organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy), regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń), uchwał, protokołów posiedzeń, zarządzeń i pism organów spółki
  • reprezentowanie wierzycieli/dłużników w postępowaniu upadłościowym