Postępowania egzekucyjne

Postępowania egzekucyjne

Oferujemy Państwu:

  • efektywne prowadzenie windykacji na drodze mediacji, sądowej i egzekucyjnej
  • ciągły monitoring powierzonych nam spraw w sądach i u komorników
  • cykliczne raporty składane klientowi z podejmowanych działań
  • kompleksowe prowadzenie sprawy w trakcie procesu, aż do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego
  • skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej i jej wspomaganie poprzez przekazywanie komornikowi uzyskanych informacji o potencjalnych przedmiotach egzekucji