Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferujemy Państwu reprezentowanie w sprawach o:

  • przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy
  • roszczenia wynikające z tzw. “specustawy COVID-19” i “Tarczy Antykryzysowej”
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
  • ustalenie wypadku przy pracy i zadośćuczynienie/odszkodowanie za jego skutki
  • odprawy i inne świadczenia pracownicze

Ponadto oferujemy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, opracowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz odpowiedzialności materialnej pracowników, a także regulaminów: pracy, wynagrodzeń, itp, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.