RODO

Wdrożenie RODO

Oferujemy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym kompleksowe wdrożenie RODO (ang. GDRP), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku i od tej daty każdy przedsiębiorca musi dostosować funkcjonowanie swojej działalności do wymogów RODO. Rozporządzenie dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (czyli w zasadzie każdego przedsiębiorcę). Pomożemy Ci się w pełni przygotować do zmian, jakie niesie ze sobą wejście w życie RODO!

Dlaczego my?

  • przeprowadzimy audyt i analizę dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych w Twojej firmie i dostosujemy je do wymogów RODO – pomożemy wdrożyć właściwe rozwiązania i procedury,
  • dokonamy analizy dokumentacji ochrony danych osobowych oraz środowiska teleinformatycznego  i dostosujemy je do nowych wymogów,
  • przygotujemy wszelką konieczną dokumentację (m.in. klauzule, wzory zgód, Rejestr Czynności Przetwarzania stosowne Polityki Bezpieczeństwa),
  • opracujemy plan reagowania w sytuacji wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych
  • przeszkolimy pracowników.

Czy Twoja firma jest przygotowana do wymogów RODO?

Skorzystaj z naszych usług w tym zakresie, a będziesz pewien, że dane Twojej firmy są odpowiednio chronione. Nasi prawnicy to fachowcy w dziedzinie ochrony danych osobowych. Pomożemy Ci się w pełni przygotować do zmian, jakie niesie ze sobą wejście w życice RODO. UWAGA! Niezastosowanie się do nowych przepisów związane będzie z ryzykiem nałożenie na firmę wysokich kar finansowych.

Łukasz Rykowski

aplikant radcowski
Inspektor Ochrony Danych

Ukończył jednolite magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia I stopnia o kierunku “bezpieczeństwo narodowe” na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce obronności i bezpieczeństwa w szczególności w  obszarze obrony cywilnej oraz  ochrony danych osobowych (RODO).

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od pierwszych lat studiów, odbywając praktyki zarówno w kancelariach jak i w urzędach publicznych (m.in. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej). Zaś po ukończeniu studiów m.in. jako Inspektor do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, a także pełniąc funkcję  Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w administracji publicznej, a po wejściu w życie RODO Inspektora Ochrony Danych.

W latach 20017 – 2019 zajmował się ochroną danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego.

Uczestnik licznych szkoleń i konferencji. Posiada doświadczenie także w obszarze mediów cyfrowych oraz wyceny nieruchomości.

Nie masz Inspektora Ochrony Danych?

RODO w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających m.in. wówczas gdy przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. W pozostałych przypadkach wyznaczenie inspektora będzie fakultatywne. Jednakże nawet w sytuacji, gdy z przepisów nie wynika obowiązek wyznaczenia IOD zaleca się  administratorom i podmiotom przetwarzającym udokumentowanie wewnętrznej procedury, przeprowadzonej w celu ustalenia i uwzględnienia poszczególnych przesłanek z art. 37 ust. 1 RODO istnienia lub braku tego obowiązku.

Outsourcing IOD

Jednym z popularnych rozwiązań jest Outsourcing IOD. Jest to rozwiązanie dużo tańsze niż zatrudnienie etatowego Inspektora. Nasza kancelaria oferuje Państwu stały dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych. Świadczymy usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Decydując się na powierzenie nam funkcji Inspektora Ochrony Danych zyskują Państwo spokój oraz pewność, że Państwa instytucja lub przedsiębiorstwo będzie odpowiednio przygotowane do obowiązków jakie nakłada na nie RODO.