TSUE: można unieważnić całą umowę kredytu w CHF

TSUE: można unieważnić całą umowę kredytu w CHF

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję ws. polskiej sprawy frankowej. Jest korzystna dla frankowiczów. Orzeczenie, które zapadło 03 października br. Wskazuje frankowiczom ścieżkę wydobycia się z pułapki finansowej, w która wpadli na skutek nieuczciwych praktyk Banków.

TSUE orzekł, że można unieważnić całą umowę, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. Głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. Oznacza to m.in., że bank musi oddać kwotę spłaty otrzymaną od konsumenta. Warto też wskazać na korzystne dla konsumentów terminy przedawnienia.

Oczywiście unieważnienie jest wariantem najdalej idącym i konieczna jest wnikliwa analiza każdego przypadku i każdej umowy aby określić co jest dla konsumenta najlepsze. Istnieje bowiem także możliwość tzw. odfrankowienia kredytu, czyli usunięcie z umowy franka szwajcarskiego i zostawienie nisko oprocentowanego kredytu w złotówkach.

Niezależnie od modelu rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony jest to sytuacja korzystna dla konsumenta. Jest on bowiem uwolniony od tzw. „ryzyka walutowego”. 

Wskazać jednak należy, że wyrok TSUE nie oznacza automatycznej zmiany dla wszystkich frankowiczów. W każdym przypadku konieczne jest skierowanie sprawy do Sądu. Natomiast w obecnej sytuacji jest duża szansa, że wpłynie na linię orzeczniczą.